Mobilnost omogoča opazovanje metod in postopkov, uvedenih v šoli gostiteljici, razpravo ali celo morebitno testiranje v realnem okolju. Razširjanje rezultatov mobilnosti nato vpliva na delovanje šol v obeh državah.

Cilji in rezultati dejavnosti:

Učitelji angleškega jezika bodo pridobil izkušnje pri uporabi metode »obrnjene učilnice« in pripravi projekta v partnerstvu KA2 z uporabo eTwinninga. Svoje znanje iz metodologijo poučevanja tujih jezikov bodo delil z drugimi učitelji, kar bo prispevalo k razvoju njihovih strokovnih veščin.

Učitelji 1. triade in koordinatorji EEA bodo pridobili izkušnje z uporabo izkustvenega učenja in CLIL-a v okoljski vzgoji. CLIL v praksi: učitelji bodo pripravil večjezična orodja za poučevanje okoljske vzgoje drugih učiteljev in učencev. Posledično bo mobilnost prispevala k izboljšanju poučevanja tujih jezikov v šoli tako za učitelje kot za učence.

Učitelji biologije/naravoslovja bodo pridobili izkušnje z uporabo metode obrnjenega poučevanja o naravi v naravi sami in ​​izkušnje pri vodenju partnerskih projektov KA2, spremljanju in evalvaciji tujih projektov.

Učitelji naravoslovnih premetovbodo pridobil izkušnje v celostni metodi poučevanja o živi in ​​neživi naravi v okoljski vzgoji.

Ravnatelj bo pridobil izkušnje pri spremljanju naravoslovnega dneva, ki vključuje naravoslovje, angleščino, umetnost in tehniko. Ocenil bo tudi uporabo terapevtske dejavnosti s konji na specializirani kmetiji v Naklem in skupaj z vodstvom šole Naklo izvedel analizo izobraževalnih programov tako obeh šol kot držav. Spremljal bo tudi senčenje metod poučevanja in pripravljal projekt za partnerstvo v programu KA2 Erasmus+.

Učitelji »nejezikovnih« predmetov, ki sodelujejo v mednarodnih dejavnostih šole, bodo vzor kolegom in učencem, saj bodo povečali njihovo motivacijo za vseživljenjsko učenje v tujini. Projekt kot celota bo podpiral ugled šole in bo jasno oznanil njeno pro-evropsko usmeritev, kar bo povečalo konkurenčnost ustanove. Drugi s tem povezani vplivi so poglabljanje evropske razsežnosti izobraževanja na osnovni šoli ter posledično povečanje možnosti za uspeh med konkurenčnostjo šol v okolici kot na trgu dela EU.