Projekt »Profesionalni razvoj 2021« je na osnovni šoli Arménská v Brnu oblikoval ravnatelj in koordinator EVVO v sodelovanju z drugimi učitelji in člani češko-slovenske ekipe.

Rezultati že izvedenih projektov so pokazali, da ima ta šola, ki stoji v urbanem stanovanjskem okolju, številne kakovostne rezultate, ki so primerljivi z mednarodno ravnjo, a se hkrati sooča s povečanim številom socialno-patoloških pojavov, ki jih je treba obravnavati v preventivnih programih.

Trenutni izobraževalni cilj je visoko kakovostna, varna in odprta šola.

Tako kot v drugih državah EU, se število učencev priseljencev in otrok, ki odraščajo v enostarševskih družinah in v manj spodbudnih okoljih, povečuje.

Osnovna šola Arménská je sodobna evropska šola, odprta za inovacije, ki se osredotoča na okoljsko in večkulturno izobraževanje v Evropi z uporabo novih učnih metod in oblik (npr. CLIL, obrnjeno učenje, izkustveno učenje v naravi itd.) in integracijo sodobne IKT v poučevanje (npr. eTwinning itd.). Cilj izobraževanja na tej šoli zinkluzivnim okoljem je univerzalen razvoj vseh učencev.

Zato je splošni cilj projekta izboljšati izobraževanje v evropskem kontekstu, ki ga izvajata šola in šola gostiteljica (OŠ Naklo v Sloveniji). Ta splošni cilj naj bi dosegli z razvojem strokovnih kompetenc zaposlenih (zlasti na področju poučevanja jezikov in okoljske vzgoje v projektu) ter z razvojem jezikovnega, didaktičnega in strokovnega znanja učiteljev, ki ne obvladajo tujega jezika.  Nenazadnje je prizadevanje ravnatelja in projektne skupine pridobivanje in vpeljava sodobnih trendov izobraževanja iz tujine v učne metode ter ustvarjanje vizije šole v evropskem kontekstu.