Od srede, 23. 9., do petka 25. 9., smo na Osnovni šoli Naklo gostili tri češke goste. Dva univerzitetna profesorja in učitelja angleščine iz OŠ Armenska iz Brna. V okviru mednarodnega projekta Erasmus + z naslovom Pot k Zeleni Evropi bomo v naslednjih dveh letih sodelovali in poskušali doseči zastavljene cilje. Poudarki so na obrnjenem učenju, razvoju jezika in kulturnem povezovanju. Z mobilnostjo in različnimi aktivnostmi bomo poskušali na šoli, med učenci in zaposlenimi krepiti razvoj človeškega kapitala.

Slovenijo so si ogledali in jo raziskali predno so prišli k nam v Naklo. Obiskali so Maribor, Cerkiško jezero, Škocjanske jame, Koper, Izolo, Piran in Portorož. V sredo so skupaj z našimi četrtošolci spoznali Groharjevo hišo in njegova dela v Sorici. Skupaj so ustvarjali na tehniškem dnevu. Češki gostje so spoznali tudi Bled in njegove lepote. V četrtek in petek so spremljali vzgojno-izobraževalni proces pri pouku gospodinjstva, naravoslovja pri dveh urah četrtošolcev v Naklem, angleščine v devetem, biologije in slovenščine v osmem razredu. V okviru izbirnega predmeta smo gostom in učencem pripravili naravoslovne delavnice v kanjonu reke Kokre in spoznali staro jedro Prešernovega mesta. Obiskali so raziskovalni laboratorij Tuler, kjer so se seznanili s posebnostmi gojitve in značilnostmi obeh vrst človeških ribic, ki jih že 60 let proučujejo v naši bližini, v Kranju. V petek je nekaj učencev z gosti spoznalo, kako potekajo terapije s konji pri gospe Maksimiljani Marinšek.

Po skupnem načrtovanju so se v poznih popoldanskih urah odpravili še v naše glavno mesto, od katerega so se v soboto poslovili.

S pripravljenim programom in izvedbenimi urami vseh sodelujočih učiteljev smo naše goste zelo presenetili in naredili velik vtis. Ob odhodu iz Nakla so se zahvaljevali za vse gostoljubje, odlične ure pouka, vrhunske dneve dejavnosti in vsem sodelujočim učiteljem (Bredi, Veri, Nini, Marku, Jani, Jasni, Špeli) kličejo na čimprejšnje snidenje.

mag. Špela Eržen